QRA

Met de kennis van bedrijven en de omgevingsvergunning stelt Domaco voor haar klanten de QRA op. Een ijzersterke combinatie voor een begrijpelijk advies. De aanleiding voor een QRA is de omgevingsvergunning of wijziging van een bestemmingsplan.

Domaco beschikt over de versies Safeti-NL 6.54 en 8.1. Afhankelijk van de vraag van het bevoegd gezag en het tijdstip voor indiening van de omgevingsvergunning kan met beide pakketten worden gewerkt.

In de rapportage sluiten we aan bij de aangevraagde bedrijfsactiviteiten en kunnen daarmee snel wijzigingen doorvoeren. Onze ervaring leert dat er bij het indienen van een aanvraag voor nog eens vergunning altijd nieuwe ontwikkelingen zijn die vragen om aanpassing van de uitgangspunten van de QRA.

In de QRA sluiten wij aan bij het Bevi en de laatste versie van de Handleiding Risicoberekeningen (zie verder website RIVM). Met de nieuwe omgevingswet is een up-to-date QRA meer dan eens belangrijk voor de bedrijven en de omgeving. Domaco adviseert bedrijven bij de nieuwe QRA en de consequenties van de Omgevingswet.

Complex? Valt mee!

In onze projecten nemen we de opdrachtgever mee in de vraagstelling voor de QRA en geven inzicht in de kenmerkende bedrijfsonderdelen. Dit resulteert in nieuwe oplossingen voor veiligheidsvragen en –uiteindelijk– een veiliger en kostenefficiënte bedrijfsvoering.