Domaco Milieumanagement

Domaco Milieumanagement BV is het adviesbureau van Ad Koetsier gespecialiseerd in milieu en veiligheid. Wij zijn sterk in veiligheid, vergunningen en compliance. Deze combinatie van kennis en ervaring is voor BRZO-bedrijven een belangrijk argument om voor onze dienstverlening te kiezen.

BRZO: Voor ca. 400 bedrijven is het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) van toepassing. Domaco adviseert BRZO-bedrijven. De advisering varieert van het maken van plannen voor investeringen in het bedrijf, een QRA voor de bedrijfsactiviteiten tot en met de implementatie van een VMS (Veiligheidsmanagementsysteem).
ARIE: Vanaf 1 januari 2023 is de herziene ARIE-regeling van toepassing (de aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie).

Vergunningen zijn nodig om de bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren. Wij adviseren onze klanten bij de aanvraag, de beoordeling van de voorschriften (waaronder PGS normen) en het toepassen van de voorschriften in de dagelijkse praktijk. Zo scheiden we de “zin” van de “onzin” en zorgen we ervoor dat u de maximale ruimte krijgt om te ondernemen binnen de gestelde regelgeving. Er kan vaak meer dan u denkt!

Laat Domaco: DOen, MAken en COördineren voor milieu en veiligheid in uw bedrijf. Neem direct contact met ons op voor meer informatie en een prettige samenwerking.

1
Hoofdzaak
30
Jaar Ervaring
99
Bijzaken
10
Voor de samenwerking
1
Goed advies