Vraag voor SHE-management

Op de afdeling Safeti, Health and Environment (SHE) is de functie van milieudeskundige vacant. De vragen vanuit het bedrijf moeten worden beantwoord en binnenkort zijn er weer milieucontroles vanuit de overheid. Er zijn uitbreidingsprojecten waarvoor een nieuwe milieuvergunning moet worden aangevraagd en milieukundige onderzoeken (QRA, bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, fijnstof-analyse) uitgevoerd. Er is behoefte aan een persoon met kennis die direct de zaken naar eigen inzicht aanpakt.

Interim SHE-manager

Domaco voert de werkzaamheden op locatie bij de klant uit of neemt een deel van de werkzaamheden mee naar kantoor. De ervaring is dat de klant graag ziet dat we de situatie in de praktijk kennen en dat de SHE-manager wordt gevonden door de medewerkers. In de praktijk passen we ook vaak een combinatie van uren- en projectbasis toe. De vragen vanuit het bedrijf worden op locatie afgehandeld. Zijn we al langere tijd bij een bedrijf betrokken dan kunnen de werkzaamheden ook op projectbasis worden uitgevoerd. Veel vragen kunnen per mail worden behandeld of door direct in te loggen bij de klant. Persoonlijk overleg blijft belangrijk, om te voorkomen dat vragen door betrokkenen te laat worden gesteld, waardoor veel tijd verloren gaat.

Interim projectleider

Er is ervaring met projecten binnen bedrijven en overheden. Binnen de afgesproken randvoorwaarden voeren wij het project waarin de kracht ligt in het toepassen van kennis en het toewerken naar het afgesproken resultaat.