BRZO

In Nederland geldt voor ca. 400 bedrijven het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Deze bedrijven worden ook aangeduid als: risicobedrijf, BRZO-bedrijf, VR-bedrijf, PBZO-bedrijf, hogedrempelinrichting en lagedrempelinrichting. Domaco adviseert BRZO-bedrijven. De brede kennis van vergunningen, zorgsystemen, PGS normen en QRA is ons sterke punt.

BRZO advies van een adviseur met jarenlange ervaring in regelgeving en praktijk

De verplichtingen voor BRZO zijn beschreven in de PGS 6. In deze richtlijn is beschreven aan welke eisen het bedrijf moet voldoen om de kans op een zwaar ongeval zo klein mogelijk te houden. Een bedrijf moet aantoonbaar inzicht hebben in de gevaren die kunnen leiden tot een zwaar ongeval (veiligheidsstudies) en deze gevaren beheersen door het nemen van voldoende veiligheidsmaatregelen (VeiligheidsBeheerSysteem, VBS).

Expertise

Domaco adviseert klanten op de volgende onderdelen:
 • Omgevingsvergunning
 • Kennisgeving BRZO
 • VeiligheidsRapport (VR) en **-VR
 • PBZO-beleid
 • QRA (Safeti-NL)
 • Installatiescenario’s
 • Ageing-beleid
 • Voorbereiden en ondersteunen bij BRZO-inspecties
 • VeiligheidsBeheerSysteem (VBS)
 • Compliance
 • Interne audits

BRZO is complex

De regelgeving BRZO is complex, maar toch ook weer heel eenvoudig. De gevaren moeten bekend zijn en naleving van het eigen beleid aantoonbaar. Dit vraagt continu aandacht van het bedrijfsmanagement en deskundige betrokkenheid van uw adviseur.