ARIE

Vanaf 1 januari 2023 is de herziene ARIE-regeling van toepassing (de aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie). Dit is een regeling in het Arbobesluit met  als doel de veiligheid en gezondheid van werkenden te beschermen.

Deze herziene regeling heeft gevolgen voor bedrijven die al ARIE-plichtig waren, maar ook voor bedrijven die hierdoor ARIE-plichtig worden. De regeling geldt voor bedrijven met vergelijkbare stoffen als bedrijven die onder het Brzo 2015 vallen: alleen is de drempelwaarde voor de ARIE-regeling lager gesteld, circa 30 % van de BRZO grenswaarde.

Een kort overzicht voor het implementeren van de maatregelen:

  • Het vastleggen en beschrijven van het preventiebeleid voor zware ongevallen;
  • Identificeren en evalueren van de gevaren en risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen;
  • Scenariobeschrijving voor installaties met de grootste risico’s op een zwaar ongeval;
  • Het opstellen en invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem (VBS);
  • Het opstellen van een intern noodplan.

De eerste toetsen heb ik gedaan voor bedrijven, die niet onder BRZO vallen, om te beoordelen of de ARIE-regeling van toepassing zal zijn. De vragen die dan moeten worden beantwoord door de ondernemer: heb ik deze voorraden ook nodig? Kan het een “tonnetje” minder of moet ik gaan investeren in een VBS? Want tot nu toe is de ARIE al snel van toepassing.

Expertise

Domaco adviseert klanten op de volgende onderdelen:
  • VeiligheidsBeheerSysteem (VBS)
  • Compliance

ARIE goed geregeld

Met advies van Domaco.