U staat voor de mogelijkheid om te investeren in uw bedrijf. De bedrijfsmatige consequenties van de uitbreiding kent u al, er is behoefte aan inzicht in de kansen op het gebied van veiligheid en milieu. Domaco is de ervaren adviseur die aangeeft wat u kunt verwachten. Wij leggen de verbanden tussen investeren, bedrijfsomvang en wettelijke verplichtingen. Door te focussen op de hoofdzaken kunnen keuzes worden gemaakt.

Aanpakken en keuzes maken

Waarom kiezen voor de strategische milieuplanning van Domaco?
  • Duidelijkheid: Uitbreiden van de opslagcapaciteit gevaarlijke stoffen: duidelijkheid in de extra eisen vanuit de PGS 15, BRZO, omgevingsvergunning, QRA enz.
  • Snelheid: In een gesprek geven wij direct aan wat kan worden verwacht. Details komen later.
  • Doorpakken: Domaco verzorgt de aanvraag omgevingsvergunning en adviseert in de compliance.

Snel en goed opgesteld

Is het plan concreet dan kan direct de nieuwe omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voordeel is dat de bedrijfsactiviteiten bij ons bekend zijn zodat de aanvraag snel is opgesteld.