PGS 15

Een PGS-richtlijn is een document over activiteiten met gevaarlijke stoffen. In deze richtlijn staan de belangrijkste risico’s van de activiteiten voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, veiligheid van de omgeving en van de brandveiligheid. Daarnaast staan in een PGS-richtlijn de mogelijke gevolgen van risico’s. Om deze risico’s te kunnen beheersen en de negatieve effecten voor mens en milieu te beperken, zijn er maatregelen tot stand gekomen.

PGS 15 is een richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.

PGS 15 advies voor de opslag van gevaarlijke stoffen

Het opslaan van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de PGS 15. Dit is een balans tussen uitvoerbaarheid en veiligheid. Gelukkig biedt de PGS 15 veel verschillende mogelijkheden om een veilige opslag mogelijk te maken.

Uw adviseur van Domaco denkt met u mee welke mogelijkheden passend zijn voor de korte en lange termijn.  Aan de ene kant moet zijn voldaan aan de strenge regelgeving voor de opslag van gevaarlijke stoffen om de gezondheid en het milieu te beschermen en brandveiligheid te optimaliseren. Aan de andere kant moeten bedrijven de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen en te groeien.

Door onze kennis van en toepassing van de PGS 15 in combinatie met het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO), omgevingsvergunningen en de Aanvullende Risico inventarisatie en Evaluatie (ARIE-regeling) zijn we een adviesbureau met oplossingen voor bedrijven. In onze ervaringsbibliotheek zijn er talloze voorbeelden van mogelijkheden voor de uitvoering en administratieve borging die noodzakelijk zijn om uw klant en de overheid te informeren over hoe uw bedrijf voldoet aan de regelgeving in de dagelijkse praktijk.

Expertise

Domaco adviseert klanten op de volgende onderdelen:
  • VeiligheidsBeheerSysteem (VBS)
  • Compliance

PGS 15 goed geregeld

Met advies van Domaco.